Juridische vermeldingen

EDITOR

Deze site is eigendom van Hôtel & Spa Saint-Jacques Paris, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 408 310 498 000 22 Hoofdkantoor: 35 rue des Ecoles, 75005 Parijs – Tel. : +33 (0)1 44 07 45 45, Kapitaal: € 7622; SIRET: 308 255 488 00014; BTW: FR 834 0831 0498.

De toegang tot de site en het gebruik van de inhoud ervan vindt plaats in het kader van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het browsen op de site houdt in dat de internetgebruiker de volgende gegevens onvoorwaardelijk aanvaardt: De site wordt gehost door het bedrijf Agence WEBCOM, 22 rue Larrey - 75005 Parijs; telefoonnummer: +33 (0)1 83 56 95 62. Officiële website: www.agencewebcom.com

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site als geheel, evenals elk van de elementen waaruit deze bestaat (in het bijzonder teksten, diagrammen, bomen, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, video's, grafische of redactionele voorstellingen, logo's, enz.) vormen werken van de geest die wordt beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door enige andere toepasselijke internationale wetgeving.

Alleen Hotel & Spa Saint Jacques is gemachtigd (rechtstreeks of door middel van licenties of autorisaties) om de elementen waaruit de Site bestaat, domeinnamen, merken, modellen, enz. te gebruiken. evenals de daarin weergegeven afbeeldingen en redactionele inhoud.

Het gebruik van de gehele of een deel van de Site, in het bijzonder door het downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden voor andere doeleinden dan de raadpleging en het gebruik van de Site op persoonlijke en privébasis door de internetgebruiker voor niet-commerciële doeleinden is verboden. Schending van deze bepalingen stelt de auteur bloot aan de sancties waarin zowel door het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt voorzien, met name voor inbreuken op auteursrechten en handelsmerkrechten, als door het Burgerlijk Wetboek op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid.

Het maken van een hyperlink naar een van de webpagina's of elementen waaruit de Site bestaat, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel & Spa Saint Jacques, die op elk moment kan worden ingetrokken. Elke inhoud, website of andere met een hypertekstlink die naar de Site of naar een van de elementen waaruit deze bestaat, valt niet onder de controle van Hôtel & Spa Saint Jacques en laatstgenoemde wijst daarom alle verantwoordelijkheid af (in het bijzonder redactioneel) met betrekking tot de toegang tot deze sites en hun inhoud.

Fotografie & Cinematografie: ©

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Hôtel & Spa Saint Jacques spant zich in om, voor zover mogelijk, de Site permanent toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Hotel & Spa Saint Jacques kan daarom de toegang tot de Site onderbreken, met name om redenen van onderhoud of actualisering, of om enige andere reden, met name technisch of redactioneel, zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande informatie aan internetgebruikers, zonder dat Hotel & Spa Saint Jacques dit niet kan verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van deze onderbrekingen, zowel voor internetgebruikers als voor derden.

Bovendien kan Hôtel & Spa Saint Jacques niet aansprakelijk worden gesteld als internetgebruikers geen toegang hebben tot de hele of een deel van de site als gevolg van een technisch defect of een probleem, in het bijzonder en niet beperkt tot:

  • een storing en/of overbelasting van het internetnetwerk,
  • falen van internetserviceproviders,
  • menselijke of elektrische fout,
  • elke kwaadaardige tussenkomst,
  • eventuele software- of hardwarestoringen,
  • een geval van overmacht.

 

CONSUMENTENBEMIDDELAAR

Na contact met de klantenservice (direction@hsjp.fr) en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen een maand, kan de klant contact opnemen met de Toerisme- en Reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsmethoden beschikbaar zijn op zijn website. : www.mtv.travel

 

EUROPEES ONLINE GESCHILLENBESLECHTINGSPLATFORM

U kunt ook een klacht indienen op het Europees platform voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit is een officiële site die wordt beheerd door de Europese Commissie om consumenten en professionals te helpen hun geschillen buitengerechtelijk te beslechten.

 

BLOCTEL-APPARAAT

Om geen ongevraagde commerciële telefoontjes meer te ontvangen, kunt u zich abonneren op de Bloctel-lijst.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Hôtel & Spa Saint Jacques streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te waarborgen, waarvan het zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Hôtel & Spa Saint Jacques kan echter niet instaan ​​voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de op de Site ter beschikking gestelde informatie, welke informatie noch een garantie, noch een verbintenis vormt vanwege Hôtel & Spa Saint Jacques. Deze laatste kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gehouden:

  • elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating van genoemde informatie;
  • enige schade als gevolg van computerinbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van genoemde informatie;
  • en, meer in het algemeen, voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die verband houdt met de toegang (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site), de inhoud, het gebruik van de Site en/of het toegekende krediet op alle informatie die van laatstgenoemde afkomstig is.